Επισυνάπτεται το διδακτικό υλικό της διάλεξης με τον Καθηγητή κ. Αλέξανδρο Γεωργακίλα που πραγματοποιήθηκε στο
πλαίσιο του μαθήματος «Μοριακή Βιολογία και Γονιδιωματική», ΕΚΠΑ.

http://dielectricsgroup.physics.ntua.gr/wp-content/uploads/2022/12/Dialeksi-Georgakilas-ΜΔΕ-Βιοπληροφορικής-2022.pdf